Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /templates/farco/index.php on line 21

Farby proszkoweFarby przemysłoweFarby przemysłoweŻelkotySystemy na felgi
Jesteśmy dystrybutorem FreiLacke w Polsce

Poradnik Malarza.

Zakres zastosowania.

Niniejsza lista kontrolna została stworzona jako pomoc w pracy lakiernika. Celem jest pomoc w ustaleniu i nazwaniu najczęściej pojawiających się problemów, jak również
w znalezieniu ich przyczyn oraz możliwości ich usunięcia.

Pokrywanie farbą proszkową zachodzi poprzez elektrostatyczne rozpylenie farby na uziemioną powierzchnię. Sensem niniejszej listy kontrolnej jest zrozumienie malowania przy pomocy materiału pokrywającego w postaci proszku, do którego produkcji użyte zostały niemalże wyłącznie „duroplastyczne" środki wiążące.

Optymalny profil pozwalający na bezproblemowe pokrycia proszkowe.

Jakość wymalowania farbą proszkową zależy w dużej mierze od długofalowej optymalizacji linii i wszystkich urządzeń lakierniczych oraz od optymalizacji właściwości farb proszkowych. Zastosowanie się do poniższych wskazówek, może pomóc uniknąć wielu problemów.

W ramach zapewnienia wysokiej jakości powłoki lakierniczej można optymalizować poszczególne elementy instalacji poprzez standardowe i regularne kontrole podczas postoju. Przepisy i wytyczne w tym temacie dostarczane są przez producentów i dostawców urządzeń (patrz: instrukcja obsługi instalacji i urządzeń). W przepisach tych
powinny znaleźć się następujące punkty:

Postój dobowy:
- przedmuchać pistolety i sprawdzić ich przepustowość,
- sprawdzić ustawienia pistoletów,
- sprawdzić ciśnienie wspomagające w pistoletach,
- sprawdzić końcówki rozpylacza,
- oczyścić instalację, otoczenie oraz odzysk wtórny,
- sprawdzić stan proszku z odzysku,
- przedmuchać inżektory i węże,

Postój tygodniowy:
- sprawdzić uziemienie,
- sprawdzić powietrze sprężone (czystość, suchość, czy jest wolne od olejów),
- sprawdzić pistolety oraz dostarczane napięcie,
- sprawdzić węże/przewody doprowadzające proszek na zakończeniach i zaciskach,
- sprawdzić przesuw,
- sprawdzić filtry i sita,

Regulacje prac postojowych znajdują się w przepisach postojowych lub w informacji od producenta instalacji. Regularnie przeprowadzane prace postojowe są warunkiem bezproblemowej pracy instalacji.
Można w ten sposób zminimalizować ilość przestojów w pracy i usług serwisowych.
W przypadku napotkania problemów, których przyczyny nie można zdiagnozować, należy poprosić o pomoc odpowiedni punkt serwisowy.
W celu uzyskania optymalnych warunków pracy, wpływających na rozkład ziaren farby, jej obieg oraz tworzenie powłoki, należy sprawdzić następujące właściwości
farby proszkowej:

- podział wielkości ziarna,
- gęstość,
- skład,
- wilgotność,
- zdolność do fluidyzacji,
- czas żelowania,
- palność.

Problemy, które mają wpływ na właściwości farby powinny być zgłoszone producentowi lub jego przedstawicielowi technicznemu. Będą oni mogli podjąć
stosowne działania w celu usunięcia problemu.

Problemy podczas aplikacji.
Problemy występujące na wymalowanym detalu.
Szczególne uwagi przy zastosowaniu farb proszkowych metalizowanych.

FARCO Sp.  z o.o., 87-100 Toruń, ul.Stanisława Szymańskiego 11,
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000397250, NIP: 879-26-62-702,
Kapitał Zakładowy 10 000zł, wniesiony w całości, tel. +48 56 623 41 91, 56 657 36 75, email: biuro@farco.pl
mBank 07114020880000597188001001